Rese & betalningsvillkor

  • Arrangör av resorna är Explore High Coast.
  • Resan/arrangemanget betalas med faktura, kort, kontant eller via Swish till Explore High Coast . 
  • Vid faktura är betalningsvillkoret 10 dagar  
  • Betalning ska göras till BG 5279-8279 
  • Resa som ställs in pga. hårt väder eller tekniskt fel på båten, ersätts med en ny resa vid ett annat datum.Explore High Coast  ersätter inte annan ekonomisk skada som uppkommer vid inställd resa. 
  • Explore High Coast har en PI-försäkring för samtliga passagerare som gäller som komplement för egen hemförsäkring eller företagsförsäkring vid skada. 
  • Explore High Coast reserverar sig för avvikande hemkomsttider för resan som kan uppstå under oförutsedda händelser. Ekonomisk ersättning utgår inte för detta.

Avbokning:

  • Vid avbokning senare än 14 dagar före avfärd uttages en avgift på 30 % av resans pris exkl. moms. 
  • Vid avbokning senare än 7 dagar innan avfärd uttages en avgift på 60% av resans pris exkl. moms. 
  • Vid avbokning senare än 3 dagar innan avfärd sker ingen återbetalning av resans fakturerade belopp. En likvärdig resa kan dock bokas om inom en (1) månad efter avbokningen.


Gällande säkerhetsföreskrifter skall meddelas passagerarna innan avfärd av Explore High Coast personal på båten. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs av passagerarna utgår ingen ekonomisk ersättning för eventuell skada.