Här åker man kungligt

Prins Carl Philip och Sofia Hellqvist på besök i Örnsköldsvik

Skeppare & Behörigheter

Våra skeppare har behörigheter enligt nedan


 

Arne Nordlund ( mitten) Förare 

Fartygsbefäl klass 8
Maskinbefäl klass 8
Handhavande av snabba fartyg
VHF certifikat
HLR 
Hypotermi


Dan Andersson (Vänster ) Förare 

Fartygsbefäl klass 8
Maskinbefäl klass 8
Hanhavande av snabba fartyg
VHF certifikat 
Hypotermi 
HLR 
L-ABC


Glenn Janzon (Höger )Förare 

Fartygsbefäl klass 8
Maskinbefäl klass 8
Handhavande av snabba fartyg
VHF
HLR 
L-ABC